Rovnováha posvátného mužství a posvátného ženství

Rovnováha posvátného mužství a posvátného ženství

V neděli 22. září 2019 
- muži od 9:30, ženy od 10:00 h
- závěr cca v 17:00 h

(včetně 1 kratší přestávky a obědové pauzy)

                                                                                    Sokolovská 11, Praha 8
                                                                              (naproti stanici metra Florenc)

Nejprve dovolte trochu numerologie:

Číslo 22 je mistrovským číslem - představuje Mistrovského tvůrce, kosmické zákony a silnou dualitu. Číslo 9 je číslem dokončení, duchovnosti, citlivosti a lidskosti; konec utrpení a starých způsobů. A číslo 3 (rok 2019 je rokem trojky) je mocným katalyzátorem - mění vše kolem; nese energii kreativity, vnitřního dítěte a také radosti! Tato nádherná kombinace spolu s tím, co vytvoříme při našem sobotním setkání, tedy nastavuje naprosto jedinečnou počáteční energii pro to, co nás čeká v tento den... A zde je tedy naše pozvánka:

Pod vedením hvězdných matek jsme se rozhodli vytvořit velmi speciální den - nejprve v oddělených prostorech muži stráví den s Shamirem Ladhanim a ženy s Amber Mele´ha Wolf, abychom v závěrečné části obrazně i doslovně odsunuli zeď a propojili se do smíšeného kruhu mužů a žen a prošli jsme obřadem vzájemného uctění, sdíleli své pocity a také si vyslechli závěrečný channeling Hvězdných matek. Je nám velikou ctí, že si hvězdné matky zvolily právě Prahu, abychom zde poprvé uspořádali tuto oslavu vzájemného uctění v této podobě! Připojte se k lemurijským sestrám a bratrům k přivítání a uctění rovnováhy posvátného mužství a posvátného ženství v obou pohlavích. Oslavíme harmonii, kterou vytváříme, když znovu probouzíme starodávnou moudrost rovnováhy od hvězdných matek - našich božských rodičů!

Čeká nás:

Ráno nejprve oddělený program pro muže a ženy: 
Ženy budou pokračovat již v započaté cestě - půjdou do ještě větších hloubek, projdou svými obřady, vhledy, čeká nás další channeling Hvězdných matek, povznášející hudba a oslava pohybem! Sladíme se s účelem naší duše a budeme sdílet krásu a kouzlo našeho života na nádherné Gaie. Zpívejte z hloubi duše a váš pohyb ať vychází ze srdce! 

V tento den navážeme na učení Lemurijského sesterstva z loňského roku i z předešlého dne, nebude se tedy jednat o opakování, ale přidat se můžete i v případě, že jste dosud na žádném setkání nebyly. Mějte také na paměti, že žádný záznam ani přepis channelingu nikdy nenahradí to, když se znovu setkáme a naše Merkaby se vzájemně propojí... Přestože jsme multidimenzionální bytosti a dokážeme se propojit i na dálku, fyzický kontakt má přeci jen větší sílu...

* Muže čeká program pod vedením Shamira Ladhaniho: Osvícené mužství - probuzení síly soucitného činu. (Více informací po rozkliknutí tohoto odkazu.)

V závěru dne společný program:
* Posvátný obřad uctění mužů a žen - hluboko ve vaší Akáše je vzpomínka na vaše dny v Lemurii, kdy bylo toto uctění součástí laskavých učení od hvězdných matek; vzpomenete si.

* Channeling od plejádských hvězdných matek předaný skrze Mele´ha - pocházíme z hvězd - naši předci přinesli na Zemi první spiritualitu a Mele´ha je hlasem jejich moudrosti.

Pro ještě silnější prožitek doporučujeme také sadu karet Lemurijských kódů. Není to pochopitelně podmínkou, ale z vlastní zkušenosti (i zkušenosti mnoha dalších) můžeme říct, že jsou mocným nástrojem, který pomáhá v probuzení toho, co v nás tak dlouho dřímalo... a také k léčení. Můžete si je objednat v sekci Produkty. Na samotné akci bude k dispozici již jen několik málo kusů, protože jednak Amber přiveze opět několik nádherných uměleckých kousků v podobě šperků a především vám také představíme knihu Ženy Lemurie (od Moniky Muranyi a Amber Wolf), kterou si zde budete moci také zakoupit (cenu a podrobnosti zveřejníme ještě před akcí). Této knize také požehnáme během krátkého obřadu o den dříve...

A nyní již podrobnosti k akci samotné:

Cena:

2332 Kč (105 EUR pro platby ze Slovenska).

(Na obě akce platila zlevněná cena 1888 Kč pro prvních 33 přihlášených, jen se po těchto místech zaprášilo... A přihlášky chodí i nadále, proto dlouho neváhejte!)

POZOR! Pro ženy, které se zúčastní jak sobotní, tak nedělní akce, platí zvýhodněná cena 3999 Kč/osobu (180 EUR pro platby ze Slovenska) na oba dny!

Sedadla nejsou číslována, proto nebude určen zasedací pořádek.

Cena zahrnuje:

  • celý výše uvedený program vedený Dr. Amber Mele´ha Wolf a Shamriem Ladhanim, pochopitelně včetně překladu do češtiny
  • nápoje (1x káva /čaj a o přestávkách voda s citrónem)
  • 3chodové obědové menu formou bufetu - tentokrát nevyhlašujeme předem, ale bude jiné na sobotu a jiné na neděli a bude dostatečně hojné, abyste si mohli vybrat; jen budeme rádi, pokud nám sdělíte, zda vaše tělo dává přednost tradičnější stravě (s masem) nebo zda upřednostňujete vegetariánskou stravu

Amber obvykle pořádá čistě ženská setkání lemurijského sesterstva a dosud je vedla sama, ale z vašich mailů a objednávek přímo čiší, že v Čechách i na Slovensku je nejeden Lemuřan v mužském těle. Ostatně i hvězdné matky nás vedly k vytvoření tohoto velmi speciálního programu - a zdá se, že i hvězdy a numerologie jsou nám nakloněny. Je to jako mrknutí z vesmíru, že tušení bylo správné a proto jsme nadšení, že vám můžeme nabídnout tuto příležitost. Věříme, že bude nesmírně přínosná pro nás všechny... Ať už na akci samotné či posléze po návratu do našich každodenních životů a k individuálním projektům a úkolům, které na nás všechny ještě čekají...

Na viděnou se tedy těší

Dr. Amber Mele´ha Wolf s Shamirem Ladhanim
a
Marie Kuchařová a Renata Zábranská (pořadatelky)

Na webu není nastaven systém automatických odpovědí, proto potvrzení a podklady k úhradě vystavuji ručně, obvykle nejpozději do dvou pracovních dnů (většinou však tentýž den).