Osvícené mužství - probuzení síly soucitného činu

22. září 2019 od 9:30 do cca 17:00 h
(včetně 1 kratší přestávky a obědové pauzy) 
v hotelu BOTANIQUE Prague
(původně JURYS INN - pouze se přejmenoval)


Tato část je určena pouze pro muže a je součástí akce Rovnováha posvátného mužství a posvátného ženství (ženskou část vede Dr. Amber Mele´ha Wolf) - na závěr mužský a ženský kruh propojíme při obřadu vzájemného uctění. O tomto obřadu ostatně hovořil i Kryon ve 22. channelingu pro Lemurijské sesterstvo, nazvaném Přenos moudrosti...


Ženy reagují na vyšší volání a aktivně zkoumají hloubky své spirituality a vnitřní síly. Jak se ženy ve vašich životech začínají napojovat na svůj duchovní střed, budou hledat osvícené muže, kteří by je podporovali, pozvedali a projevovali se jako cenní mentoři a partneři.

Během tohoto workshopu prozkoumáte hloubky své vnitřní síly a duchovnosti tím, že se zúčastníte cesty osvíceného mužství. Získáte silné vhledy do přístupů a technik, jak si osvojit přístup soucitného činu, abyste mohli žít život se sebedůvěrou, hlubším smyslem, soucitem a především - abyste byli hodnotným partnerem, otcem, dědečkem, manželem a bratrem osvíceným ženám ve vašem životě.

Budeme se mj. věnovat těmto oblastem

• Vyrovnaný člověk
• Osvícené mužství
• Kultivování vnitřní síly a odvahy
• Ctění ženství

Pokud se chcete dozvědět více o této akci a také něco víc o Shamirovi, podívejte se na webinář s Shamirem a Mele´ha zdarma.

Cena:
2332 Kč (105 EUR pro platby ze Slovenska). 

Sedadla nejsou číslována, proto nebude určen zasedací pořádek.

Cena zahrnuje:

  • celý výše uvedený program vedený Shamriem Ladhanim, pochopitelně včetně překladu do češtiny + závěrečnou část, kdy spojíme ženský i mužský kruh a provedeme společný obřad
  • nápoje (1x káva /čaj a o přestávkách voda s citrónem)
  • 3chodové obědové menu formou bufetu - tentokrát nevyhlašujeme předem, ale bude jiné na sobotu a jiné na neděli a bude dostatečně hojné, abyste si mohli vybrat; jen budeme rádi, pokud nám sdělíte, zda vaše tělo dává přednost tradičnější stravě (s masem) nebo zda upřednostňujete vegetariánskou stravu


Shamir Ladhani je mezinárodně známý řečník v oblasti vědy a duchovnosti. Je znám svou jedinečnou schopností zjednodušit složité duchovní koncepty a inspirovat účastníky jeho workshopů i osobních sezení k prožití osobních průlomů.

Pravidelně prezentuje během několikadenních akcí společně s Leem Carrollem, Monikou Muranyi a Dr. Amber "Mele´ha" Wolf, včetně Kryonových sérií Odhalení a programů Kola učení v Kanadě, USA a Mexiku. Mele´ha ho navíc na radu Hvězdných matek pozvala, aby vytvořil workshop pouze pro muže při jejích akcích v Praze a na Rimini v roce 2019.