GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

1. SPRÁVCE DAT

Marie Kuchařová - kucharova.marie@seznam.cz

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ:

Správce při prodeji zboží a vstupenek na webové stránce https://naprahu.webnode.cz zpracovává tyto Vaše osobní údaje: titul, jméno, příjmení, e-emailovou adresu, při prodeji také poštovní adresu.

Tyto Vaše osobní údaje je oprávněn zpracovávat na základě právního titulu plnění smlouvy, za účelem

 • Vaší identifikace,
 • Identifikace vaší platby,
 • Pro případnou potřebu vás kontaktovat.
 • E-mailová adresa je zpracovávána za účelem zaslání vstupenek či zboží a jejího dalšího využití, viz další text

Dále pak vaše údaje mohou být využity k zasílání informací - pokud si to přímo vyžádáte

 • o dalších připravovaných akcích kulturního, spirituálního charakteru, akcích zaměřených k rozvoji osobnosti a osobnímu růstu či při zařazení nového produktu do sortimentu.
 • o vydávaných knihách tohoto charakteru.

Máte vždy právo požádat o vyřazení z tohoto seznamu.

3. ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše údaje jsou uloženy na jediném místě, kde k nim nemá přístup jiná osoba než správce. Vaše údaje nebudou poskytnuty žádným způsobem třetí osobě.

V souladu s výše uvedeným způsobem využití údajů je Pořadatel akcí oprávněn udržovat vaše údaje v rámci databáze kontaktů po neomezenou dobu za účelem zasílání obchodních sdělení, jak je definováno v čl. 2. Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje až následně, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat.

4. PRÁVA OSOB - VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požadovat od správce

 • přístup ke svým osobním údajům,
 • jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování
 • vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a souvisejících právních předpisů.

5. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV:

 • Mailem zaslaným správci. Ten pak ověří pravost mailu zpětným kontaktem.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, udržovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.