Cheryl Yambrach Rose-Hall

Neo-vizionářské umění

Autorkou těchto nádherných duchovních nástrojů je nesmírně talentovaná vizionářka a malířka Cheryl Yambrach Rose-Hall. Její umění v sobě propojuje moudrost Lemurie, Avalonu i naší překrásné Bohemie...

- Když se Lemurie potopila, někteří Lemuřané odpluli na svých lodích na vzdálené ostrovy. Někteří vystoupali na vrchol hory Lemurie (Havaj) a zůstali a někteří se ve svých světelných tělech a stavu "bez času" přesunuli na posvátná místa planety - jedním z těch nyní nejznámějších je Mt. Shasta.
- Avalon (Glastonbury) je místem, kde byla po staletí udržována tradice kněžek a tajných mysterijních škol.
- A naše nádherná vlast (do které navzdory hranicím náleží i některé blízké národy v srdci Evropy) s Prahou v čele má před sebou úkol v časech nadcházejících. Co bylo dlouho skryto, začíná vystupovat na povrch a světlo, které zpočátku jen jakoby nesměle prosakovalo trhlinami začíná zářit stále jasněji. Nová doba nastává a je načase, abychom se chopili svého odkazu a naplnili metaforické proroctví, které však v sobě nese hlubší význam, než jsme tušili: naše širší vlast je tím "městem, jehož sláva hvězd se dotýkati bude"...
A snad vás tedy nepřekvapí, že právě Cheryl, v jejíchž žilách koluje krev hned několika národů včetně toho našeho, měla v průběhu mnoha let 3 paralelní domovy a v nich 3 ateliéry, v kterých vzniklo mnoho úžasných děl - v Mt. Shastě, Glastonbury (Avalonu) a v Praze... 

Nepřehlédněte drobný výběr z recenzí (dole na této stránce). Nahlédnout do knih a karet můžete v této videoukázce...

4.8.2019 - během pár týdnů je již téměř vyprodáno. Další zboží Cheryl přiveze opět na podzim (termín upřesníme později). Snažíme se vymyslet vhodnější způsob plynulého zásobování, ale zřejmě to ještě potrvá...

Recenze ke knize:

Komentáře z International New Age Trade Show - Denver, červen 2010:

"Toto je kniha, kterou CHCI! Vibrace tvé práce je vyšší než kdy dřív!" - Doreen Virtue

"Tu knihu MILUJI! Ty obrázky hovoří samy za sebe." - James Twyman (hudebník, spisovatel a producent, který celou svou práci zaměřuje na šíření míru)

Ze zadní strany knihy...

"Umělkyně, vypravěčka pověstí, nositelka symbolů, vyslankyně Země a strážkyně snů - Cheryl, nám v této neobyčejné knize plné odhalení přináší svého vizionářského génia. Z našich očí jakoby spadla pečeť, naše uši uslyší, srdce se otevřou a my se hlásíme o své právo mytických bytostí, které musí spolupracovat, aby vytvořily rozdíl a abychom neztratili naši drahocennou planetu. Toto je ta doba a my jsme ti lidé." Jean Houston

"Jsou to nádherné a silné kresby." Gary Zukav (duchovní učitel a spisovatel)

"Tyto překrásné obrazy pro mne vyjadřují soucit." Gregg Braden (vědec, spisovatel, řečník a hudebník)

"Jsem zcela uchvácen tím mistrovstvím." - Neale Donald Walsch (spisovatel, moderátor a herec)

"Tvá Magdalena... jak nádherná ´přítomnost´z ní vyzařuje!" - Margaret Starbird (spisovatelka, která se soustředí především na svatý grál a Máří Magdalénu - viz např. Žena s alabastrovým džbánkem)

"Děkuji ti za tvůj úžasný talent, kterým umělecky vyjadřuješ ducha Posvátného ženství!" - Doreen Virtue

Do okénka u políčka "Mám zájem o newsletter" napište pouze ANO, pokud máte zájem odběr novinek a nejste již na seznamu. Děkuji.